PAUSE ⎪⎪ ΠΑΥΣΗ     Photography Exhibition

Jennie Kapadai.jpg
Jennie Kapadai.jpg

Jennie Kapadai.jpg
Jennie Kapadai.jpg

IMG_2287.jpg
IMG_2287.jpg

Jennie Kapadai.jpg
Jennie Kapadai.jpg

1/10

Jennie Kapadai and Antigoni Kourakou  

 

Acoustic live sessions by Alexis  Kalofolias, Giannis Anastassakis, Vassilis Tzavaras every saturday